Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Intensywne opady i gwałtowne burze mogą trwać przez całą noc z piątku na sobotę. W niektórych rejonach nawałnice mogą pojawić się już późnym popołudniem.

Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia (najsłabszego w trzystopniowej skali) obowiązują w województwach: opolskim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniej części woj. mazursko-warmińskiego i zachodniej i północnej woj. mazowieckiego. Ostrzeżenie poważniejsze, bo drugiego stopnia, zostało wydane dla woj. dolnośląskiego.

Jak podkreślają meteorolodzy, w wymienionych rejonach Polski istnieje duże ryzyko wstąpienia intensywnych opadów deszczu oraz burz z gradem.

Ryzyko powodzi


Wraz z ostrzeżeniami przed nawałnicami wydano również ostrzeżenia hydrologiczne. Oznacza ono ryzyko powodzi. Najbardziej zagrożony jest Dolny Śląsk, nieco mniej – województwa: łódzkie, warmińsko-mazurskie i pomorskie.

W przypadku woj. mazurskiego i pomorskiego prognozowany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obowiązuje od piątkowego wieczora aż do niedzielnego poranka. W zlewniach górnej Warty, Prosny, Neru w woj. łódzkim prognozowane są gwałtowne wzrosty stanów wody, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie obowiązuje od piątkowego popołudnia do sobotniego poranka. Prognozowane są wzrosty stanu rzek od 60 do 80 cm. Jak podkreśla IMGW, na rzekach, szczególnie górskich i podgórskich, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

banner