Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zapowiedział rozpoczęcie procesu decentralizacji władzy w mieście; w konsekwencji większe uprawienia dostaną rady osiedli działające w stolicy regionu.

– Przyszedł czas, aby jeszcze bardziej wsłuchać się w głos wrocławskich osiedli. (...) Chcemy rozłożyć kompetencje decyzyjne na poszczególne dzielnice. Rozwój nowych technologii i zaawansowanie cywilizacyjne Wrocławia spowodowały, że powoli dochodzimy do momentu, aby rozpocząć proces decentralizacji w mieście. To nie jest rzecz, która stanie się natychmiast, ale która powinna się stać – powiedział w sobotę podczas tweetupa Rafał Dutkiewicz.

Tweetup – spotkanie, na którym pytania można zadawać m.in. za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter – przeprowadzono po zakończeniu Wrocławskiego Kongresu Rad Osiedli, który odbył się w Hali Stulecia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 48 rad osiedli działających w stolicy regionu.

Dutkiewicz zapowiedział, że w 2018 r., ostatnim roku działalności obecnej rady miejskiej, zostanie opracowana koncepcja zmierzająca do decentralizacji władzy w mieście. – Chciałbym, aby nowy rada miejska i prezydent miasta nowej kadencji mieli dwa lata na konsultacje nowych rozwiązań z radami osiedli – mówił. Dodał, że uchwała, której konsekwencją będzie zwiększenie kompetencji rad osiedli, powinna zostać przyjęta w połowie przyszłej kadencji nowej Rady Miejskiej Wrocławia.

– Wejdziemy w proces, który potrwa trzy lata. Po tym czasie w istotny sposób powinien zmienić się ustrój osiedlowy Wrocławia – mówił prezydent. Nie podał szczegółów, bo – jak podkreślił – koncepcja decentralizacji będzie dopiero tworzona.

– W seansie ideowym chciałbym, byśmy doszli do momentu, w którym decyzje dotyczące większości zadań, w tym inwestycyjnych, były podejmowane z przewagą decyzyjną rad osiedli – mówił.

Dutkiewicz podczas tweetupa zapowiedział, że realizacja jednej trzeciej spośród 432 zadań inwestycyjnych, które w ostatnim czasie były omawiane z radami osiedli, rozpocznie się w ciągu dwóch najbliższych lat. Wymienił tu m.in. budowę nowych żłobków i przedszkoli, budowę linii tramwajowej na Nowy Dwór czy opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej na Jagodno.