Największą popularnością wśród wrocławian głosujących na inwestycje, które mają być zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, cieszą się projekty dot. zieleni, rekreacji oraz sportu, a także budowy ciągów pieszych i rowerowych.

W tym roku można było wybierać spośród ponad 370 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Magistrat przeznaczył na realizację zwycięskich projektów 25 mln zł.

Wiceprezydent miasta Maciej Bluj podkreślił podczas konferencji prasowej, że jest zadowolony z frekwencji tegorocznego głosowania na realizację projektów w ramach WBO. – Niemal 100 tys. wrocławian oddało swój głos; to wynik, który czyni nas liderem wśród polskich miast, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców. Najwięcej osób brało udział w głosowaniu na budżet obywatelski w Warszawie – 117 tys., ale stolica ma trzy razy więcej mieszkańców niż Wrocław – powiedział Bluj.

Wrocławianie wybrali do realizacji 64 projekty; w tym pięć ogólnomiejskich, 14 rejonowych dużych i 45 rejonowych małych. – Dominują projekty związane z zielenią i rekreacją oraz z aktywnym spędzaniem czasu – powiedział Bluj. To przede wszystkim budowa terenów zielonych, placów zabaw, boisk oraz ciągów pieszo-rowerowych.

W 2016 r. do realizacji zakwalifikowano 65 projektów o wartości 25 mln zł. Rok wcześniej było to 79 projektów o wartości 20 mln zł.

Głosy można było oddawać w dwojaki sposób: poprzez Internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników urzędu miejskiego.

Łącznie oddano 97 043 głosów (8 314 nieważnych), w sieci – 55 028, w wersji papierowej – 33 701. Elektronicznie najwięcej osób zagłosowało ostatniego dnia – 2 października – i było to ponad 10 tys. osób.

Większość głosujących to kobiety.


WYNIKI GŁOSOWANIA – WROCLAW.PL/WBO