Kazimierz Kimso, szef Dolnośląskiej Solidarności, został nowym przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z nowym przewodniczącym. W skład rady wchodzą władze rządowe, samorządowe, organizacje związkowe i przedstawiciele pracodawców.

Będę chciał wnieść dwa tematy, które są bolące, jeden związany z ochroną zdrowia psychiatrycznego, druga kwestia jest związana z oświatą, tu cały czas trzeba rozmawiać – mówił Kazimierz Kimso.

Głównym celem WRDS jest rozwiązywanie konfliktu tam, gdzie sprawy są problematyczne, poszczególne podmioty mają wątpliwości co do funkcjonowania pewnych instytucji, dotyczące zapisów prawnych, to te rzeczy trafiają do WRDS – mówi marszałek Cezary Przybylski.