Kandydaci Nowoczesnej zajmą pierwsze miejsca na listach wyborczych do sejmików województw w 20 na 85 okręgów; drugie miejsca partia ta wskaże w 27 okręgach; trzecie w 38 – wynika z podpisanego przez PO i Nowoczesną listu intencyjnego.

Liderzy PO i Nowoczesnej: Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer podpisali list intencyjny ws. koalicyjnego startu w wyborach do sejmików województw.

Dokument zakłada, że PO i Nowoczesna wystawią wspólne listy wyborcze i będą prowadzić wspólną kampanię w wyborach do wszystkich sejmików województw, a szefowie struktur regionalnych PO i Nowoczesnej zostaną upoważnieni do opracowania wspólnych programów wyborczych dla województw i w wyborach do sejmików.

„Mając na uwadze wspólne spojrzenie na potrzebę dalszej decentralizacji państwa, wzmocnienie roli samorządu terytorialnego i udziału obywateli w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji, Platforma Obywatelska RP oraz Nowoczesna utworzą koalicyjny komitet wyborczy. Fundamentem współpracy obu partii jest »Manifest Samorządowy«, przedstawiający wspólną wizję polityczną funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce” – podkreślono we wstępie dokumentu.

Ustalono w nim też parytet podziału miejsc na listach wyborczych. Według listu intencyjnego Nowoczesna wskaże kandydatów na pierwsze miejsce na listach wyborczych w 20 okręgach; Platforma Obywatelska – w 65 okręgach.

Kandydatów na drugie miejsce na liście Nowoczesna wskaże w 27 okręgach, Platforma – w 58; na trzecie miejsce Nowoczesna wskaże w 38 okręgach, PO – w 47 okręgach.

Według dokumentu wśród kandydatów pozycjonowanych na pierwszych trzech miejscach listy wyborczej ma znaleźć się jeden przedstawiciel Nowoczesnej i dwóch przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Zaznaczono też, że na listach wyborczych w każdym okręgu znajdzie się co najmniej dwóch kandydatów wskazanych przez Nowoczesną.

Partie postanowiły również, że „wspólnie i solidarnie” poniosą koszty ogólne związane funkcjonowaniem koalicji. Koszty kampanii wyborczej, poniesione zostaną przez strony proporcjonalnie do sum limitów na wydatki przyznanych kandydatom każdej z partii. Pełnomocnik finansowy koalicji zostanie wskazany przez Platformę Obywatelską.

W liście zaznaczono, że po wyborach do sejmików województw PO i Nowoczesna utworzą we wszystkich regionach koalicyjne kluby radnych i razem negocjować będą ewentualne porozumienia na rzecz powołania zarządów województw.

Nie wykluczono zaproszenia na listy wyborcze innych partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń; decyzje w tej sprawie będą podejmowane w oparciu o uzgodnienia kierownictw obu partii. „W przypadku podjęcia decyzji o doproszeniu na listy wyborcze dodatkowego podmiotu politycznego, umawiające się Strony solidarnie i proporcjonalnie zrzekną się miejsca pozycji 1-3 na listach wyborczych” – czytamy.

Decyzje o wspólnym starcie w wyborach do rad gmin i powiatów, a także wystawieniu wspólnych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów będą podejmowały władze statutowe obu partii.

Pod koniec stycznia władze PO i Nowoczesnej poinformowały o woli zawiązania koalicji na tegoroczne wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich. W połowie lutego zespół prowadzący rozmowy koalicyjne pomiędzy PO a Nowoczesną ogłosił wspólny manifest programowy obu partii na wybory samorządowe, zatytułowany „Bliżej ludzi”.

Wśród punktów zawartych w manifeście znajdują się m.in.: czystość powietrza i rozwiązanie kwestii smogu; wprowadzenie budżetów zadaniowych; przeniesienie całej władzy w regionie na samorządy; wzmocnienie rad dzielnic, osiedli, sołectw oraz zwiększenie bezpośredniego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji; decentralizacja finansów, polegająca na tym, aby dochody z PIT i CIT zostały tam, gdzie są płacone; utworzenie mechanizmu solidarnościowego dla najsłabszych samorządów; czy utworzenie Krajowej Polityki Wiejskiej i Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi.