Organizacja wyborów samorządowych, gospodarcze wykorzystanie Odry i działalność stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” – to najważniejsze zagadnienia poruszane dziś przez przewodniczących sejmików wojewódzkich. Konwent po raz pierwszy zorganizowany został na Dolnym Śląsku.

– Obecnie w ordynacji wyborczej jest wiele kwestii niejasnych albo trudnych do zorganizowania. Problem monitoringu, który jest cały czas dyskutowany. Słyszymy, że coś z tym będzie rzeczywiście zrobione, a na dzień dzisiejszy monitoring jest w zasadzie nie do wykonania, bo trzeba by monitorować wszystkie szkoły, wszystkie miejsca, w których będą te wybory prowadzone – zauważa Paweł Wróblewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

– Członek komisji wyborczej nie może mieszkać na terenie gminy i nie może pracować na terenie gminy, więc musi działać na terenie innej. Musi wziąć również urlop bezpłatny na okres sześciu miesięcy. Powoduje to, że nie ma chętnych – dodaje Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Konwent przewodniczących sejmików spotyka się dwa razy w roku, by poznawać regiony i wymieniać doświadczenia poszczególnych samorządów. Politycy podkreślali, że chcą też uświadomić Polakom, jak ważna jest rola samorządów regionalnych. To one odpowiadają m.in. za kwestię podziału miliardów złotych z Unii Europejskiej.