Wydatki na naukę będą rosły, ale już teraz są ogromne. „Horyzont 2020” to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet na lata 2014 – 2020 wynosi prawie 80 mld euro. Gośćmi „EuroFaktów #KomisjaEuropejska” są Katarzyna Banyś i Elżbieta Olejnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.


EUROFAKTY #KOMISJAEUROPEJSKA: 16.05.2018